Home » Artikelen » Voordelen van huurkoop

Voordelen van huurkoop

De huurkoop van een auto heeft een aantal voordelen. Er zijn ook bepaalde zaken die door sommige mensen als voordeel kunnen worden ervaren, terwijl andere mensen dit wellicht niet zo ervaren.

Om een voorbeeld te geven van een kenmerk van huurkoop waarbij sommigen dit als voordeel kunnen ervaren: bij huurkoop wordt u over het algemeen niet bij het BKR getoetst. Hierdoor is het dus voor vrijwel iedereen mogelijk om tot de huurkoop van een auto over te gaan. Voor mensen die niet weten wat toetsen bij het BKR inhoudt zullen we dit even kort toelichten. Toetsen bij het BKR (wat staat voor Bureau Krediet Registratie) is als het ware een kredietcheck. De consument wordt gecontroleerd of deze een verleden heeft met achterstallige betalingen en dat soort zaken. Hierop kunnen bijvoorbeeld leningaanvragen worden afgewezen. Bij huurkoop is hier dus geen sprake van. In principe wordt niemand afgewezen.

Huurkoop auto zonder BKR toetsing, is dat positief?

Persoonlijk vinden wij dit niet positief. De mensen die echter in een dergelijk situatie zitten kunnen dit wel degelijk als voordeel van auto huurkoop ervaren, dus hebben we die ook hier neergezet. Wij vinden het niet verstandig voor deze mensen om over te gaan naar een huurkoop auto. De meeste mensen die een negatief kredietverleden hebben, hebben dit niet zonder reden. Het lijkt ons dus niet verstandig als deze groep zich hiermee bezig gaat houden.

Andere voordelen huurkoop auto

Direct nadat de afspraken rond de betalingen zijn gemaakt kunt u wegrijden met uw nieuwe huurkoop auto. Over het algemeen wordt een huurkoop contract afgesloten voor een periode variƫrend van 3 maanden tot 2 jaar. Het zou echter kunnen dat er bedrijven zijn die hier weer andere periodes hanteren, dit zou u zelf even moeten bekijken.

U kunt voor een huurkoop kiezen om alvast een deel van de auto aan te betalen. Veelal wordt dit zelfs van u verlangd. Dit betekent natuurlijk ook dat de maandelijkse huurkosten omlaag zullen gaan.