Home » Posts tagged 'lenen'

Tag Archives: lenen

Huurkoop zonder BKR toetsing

Door veel mensen wordt huurkoop zonder BKR toetsing toch wel als een uitkomst gezien. Hierdoor kan een bepaalde groep mensen die zich niet wil laten toetsen bij het BKR toch in een huurkoop auto rijden, waar ze bij een BKR toetsing waarschijnlijk zouden worden aangemerkt als niet kredietwaardig.

U kunt zich afvragen in hoeverre u er verstandig aan doet om te kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing als u eigenlijk zelf al weet dat u bij een BKR toetsing ‘door de mand zou vallen’ en als wanbetaler zou kunnen worden aangemerkt. Immers, als u in het verleden moeite heeft gehad met het afbetalen voor bepaalde zaken als bijvoorbeeld een lening is het maar de vraag of het u nu wel lukt om de gehele periode dat u maandelijks een vast bedrag moet betalen op tijd te zijn.

Waarom wordt de mogelijkheid geboden tot huurkoop zonder BKR toetsing?

De voornaamste reden is volgens ons dat huurkoop niet echt als een lening wordt gezien en dat de autobedrijven die doen aan huurkoop dus ook niet de verplichting hebben om u te toetsen bij het BKR, een verplichting die leninginstanties namelijk wel hebben. Leninginstanties staan onder toezicht van het AFM en dat betekent dat ze aan bepaalde (strenge) voorwaarden moeten voldoen waaronder de BKR toetsing bij consumenten.

Huurkoop valt blijkbaar niet onder die regel en daarom kunt u als consument dus kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing. Het is maar de vraag of dit zo blijft, want het toezicht op de financiƫle markt wordt alsmaar verscherpt, met als resultaat dat mensen die in het verleden te maken hebben gehad met schulden steeds minder makkelijk geld kunnen lenen. Nou valt auto huurkoop dus niet direct onder lenen, maar aangezien u ook bij huurkoop te maken heeft met vaste bedragen die dienen te worden betaald zou het zomaar kunnen dat huurkoop binnenkort wel in dit rijtje wordt geschaard.

Nadelen van huurkoop

Er zitten voordelen aan huurkoop vast, maar er zitten ook nadelen aan vast. Zoals gezegd betaalt u elke maand een vooraf afgesproken bedrag. Totdat u uw laatste termijnbetaling heeft gedaan is de auto juridisch gezien niet van u, maar van het autobedrijf waar u de auto vandaan heeft.

Als u van plan bent om netjes uw maandelijkse bedrag te betalen hoeft het helemaal geen probleem te zijn dat de auto pas na de laatste termijnbetaling van u wordt. Het probleem is echter dat niemand in de toekomst kan kijken en dat u niet weet hoe u er over een paar maanden voor staat. Het is dus wel een nadeel dat de auto pas van u wordt als u klaar bent met betalen.

Tot de tijd dat de auto van u is dient de auto dus als borg. Het autobedrijf waar de auto vandaan komt kan u het gebruik van de auto ontzeggen op het moment dat u niet of te laat betaalt. Uiteraard staan ze daarmee in hun recht, want de auto is nog van hun.

Huurkoop auto gelijk aan lenen?

Vaak wordt er erg negatief gedaan over leningen en dat soort toestanden. Over huurkoop wordt daarentegen vaak niet zo negatief gedaan. Dat is gek, want volgens ons is huurkoop toch ook echt een soort van lenen. Het is goed te vergelijken met iets kopen op afbetaling. Het is duidelijk niet hetzelfde, maar als u kiest voor een huurkoop auto kunnen we zeker spreken dat dit gecategoriseerd kan worden bij lenen.

En daar komt gelijk een ander nadeel naar voren, want waar wordt geleend wordt ook rente betaalt. Dat is bij auto huurkoop niet anders. Het bedrag dat u maandelijks moet afdragen is voor een gedeelte opgebouwd uit rente. Hoeveel dit is kan per autobedrijf erg verschillen, dus daarom zou u meerdere autobedrijven moeten polsen en kijken wat ze u te bieden hebben.