Home » Posts tagged 'huurkoop'

Tag Archives: huurkoop

Auto op afbetaling

U kunt dus kiezen voor huurkoop, maar is het niet veel beter om een auto op afbetaling te kopen? De term ‘auto op afbetaling’ wordt niet veel gebruikt. Meestal wordt er in zo’n geval gesproken over een autofinanciering. Natuurlijk wordt hiermee precies hetzelfde bedoeld. Bij een autofinanciering bent u direct eigenaar van de auto, terwijl bij huurkoop hier pas sprake van is aan het einde van de rit als u klaar bent met betalen.

Is het financieren van een auto dus niet een betere optie dan te kiezen voor een huurkoop auto? Wellicht wel, want buiten het bovengenoemde verschil lijken ze bijzonder veel op elkaar. De meeste mensen willen toch graag zelf eigenaar zijn van de auto in plaats dat het autobedrijf waar u de auto vandaan heeft dit de gehele contractperiode blijft.

Als we het zo bekijken is een autofinanciering misschien inderdaad een betere keuze. Het is dan ook niet onverstandig om deze 2 manier uitgebreid met elkaar te vergelijken. Vergeet daarbij ook zeker niet te kijken naar leasen. Misschien denkt u: ‘Wat moet ik met leasen?’ maar er zijn heel veel mogelijkheden waarop u ook als particulier een auto kunt leasen tegen relatief weinig geld. Het is natuurlijk maar net wat u zelf wilt, maar neem dit ook zeker in ogenschouw.

Wat is huurkoop?

Waar huurkoop over het algemeen niet direct wordt geassocieerd met geld lenen is het toch niet zo moeilijk om een lijn te trekken tussen geld lenen en auto huurkoop.

Of u nou een lening heeft waarvoor u moet aflossen of u lost af voor uw huurkoop auto, in principe is het een pot nat. Als we wat dieper gaan kijken zien we natuurlijk wel dat er grote verschillen zijn met voorwaarden en dergelijke, maar het feit blijft dat er gewoon elke maand moet worden betaald. Dat is de plicht die u heeft.

Een huurkoop auto is pas van u als u klaar bent met aflossen. Dit is vanzelfsprekend niet een van de voordelen van huurkoop. Bij huurkoop heeft u ook, anders dan bij een auto leasen, de zekerheid dat de auto van u wordt. Dat is dan wel weer een prettige gedachte.

Wat huurkoop voor zoveel mensen aantrekkelijk maakt is dat u direct in uw nieuwe auto weg kunt rijden. Alhoewel deze officieel dus niet van u is, heeft u er wel de volledige beschikking over en kunt u er in principe mee doen en laten wat u wilt. Zolang u maandelijks gewoon netjes betaalt heeft u verder nergens omkijken naar.

Het vorige punt is heel belangrijk, op tijd betalen. Als u dit namelijk niet doet, dan staat het autobedrijf dat u van de auto heeft voorzien in zijn recht om u de auto te ontnemen. De auto is officieel namelijk nog niet van u zolang u er nog voor moet betalen. Pas daar dus mee op, want het autobedrijf staat in zo’n geval sterk. Wat hier nu is geschreven wordt ook opgenomen in de overeenkomst die u aangaat.

Huurkoop zonder BKR toetsing

Door veel mensen wordt huurkoop zonder BKR toetsing toch wel als een uitkomst gezien. Hierdoor kan een bepaalde groep mensen die zich niet wil laten toetsen bij het BKR toch in een huurkoop auto rijden, waar ze bij een BKR toetsing waarschijnlijk zouden worden aangemerkt als niet kredietwaardig.

U kunt zich afvragen in hoeverre u er verstandig aan doet om te kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing als u eigenlijk zelf al weet dat u bij een BKR toetsing ‘door de mand zou vallen’ en als wanbetaler zou kunnen worden aangemerkt. Immers, als u in het verleden moeite heeft gehad met het afbetalen voor bepaalde zaken als bijvoorbeeld een lening is het maar de vraag of het u nu wel lukt om de gehele periode dat u maandelijks een vast bedrag moet betalen op tijd te zijn.

Waarom wordt de mogelijkheid geboden tot huurkoop zonder BKR toetsing?

De voornaamste reden is volgens ons dat huurkoop niet echt als een lening wordt gezien en dat de autobedrijven die doen aan huurkoop dus ook niet de verplichting hebben om u te toetsen bij het BKR, een verplichting die leninginstanties namelijk wel hebben. Leninginstanties staan onder toezicht van het AFM en dat betekent dat ze aan bepaalde (strenge) voorwaarden moeten voldoen waaronder de BKR toetsing bij consumenten.

Huurkoop valt blijkbaar niet onder die regel en daarom kunt u als consument dus kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing. Het is maar de vraag of dit zo blijft, want het toezicht op de financiƫle markt wordt alsmaar verscherpt, met als resultaat dat mensen die in het verleden te maken hebben gehad met schulden steeds minder makkelijk geld kunnen lenen. Nou valt auto huurkoop dus niet direct onder lenen, maar aangezien u ook bij huurkoop te maken heeft met vaste bedragen die dienen te worden betaald zou het zomaar kunnen dat huurkoop binnenkort wel in dit rijtje wordt geschaard.

Vergelijken

We raden u echt af om zomaar met een partij zaken te gaan doen zonder dat u er goed onderzoek naar heeft gedaan en deze goed heeft vergeleken met andere partijen. U wilt natuurlijk niet in een huurkoop auto rijden waar u teveel voor betaalt. Meestal sluit men in een opwelling een huurkoop contract af, omdat men geen tijd heeft om te vergelijken en er vaak haast bij geboden is om een auto ter beschikking te hebben.

Haast is wel de laatste factor die u moet laten overheersen bij het beslissen met welke partij u een huurkoop overeenkomst aangaat. We hebben het al gezegd, u zit vast aan zo’n overeenkomst en als u niet betaalt zal de auto gewoon weer worden teruggenomen door het autobedrijf. Tenslotte is er op dat moment nog niks van u bij. Ga daarom ook altijd vergelijken. We kunnen het niet genoeg benadrukken.

Op welke punten moet u huurkoop zoal vergelijken?

Het belangrijkste zijn vanzelfsprekend de kosten. Het is heel belangrijk dat u weet welk deel van de maandelijks te maken kosten bestaat uit rente. Op die manier heeft u een goed meetpunt en kunt u kijken of het bij een ander goedkoper kan. De rente is cruciaal voor het maandbedrag. De rente kan een van de nadelen van huurkoop zijn, maar als u een mooie rente krijgt kan het ook juist een van de voordelen van huurkoop zijn.

Het is ook heel belangrijk om rekening te houden met de periode waarover u maandelijks moet betalen. Kiest u voor een korte periode, dan heeft u de auto des te sneller in bezit maar heeft u over het algemeen wel te maken met hogere maandlasten. Door de periode uit te strekken over een langere tijd zullen de maandlasten lager zijn, maar moet u aan de andere kant weer langer wachten tot de auto ook echt van u is.

U ziet dat er best wat afwegingen zijn die u moet maken. U moet de dingen eerst helder voor uzelf hebben voordat u goed kunt gaan vergelijken.

Voordelen van huurkoop

De huurkoop van een auto heeft een aantal voordelen. Er zijn ook bepaalde zaken die door sommige mensen als voordeel kunnen worden ervaren, terwijl andere mensen dit wellicht niet zo ervaren.

Om een voorbeeld te geven van een kenmerk van huurkoop waarbij sommigen dit als voordeel kunnen ervaren: bij huurkoop wordt u over het algemeen niet bij het BKR getoetst. Hierdoor is het dus voor vrijwel iedereen mogelijk om tot de huurkoop van een auto over te gaan. Voor mensen die niet weten wat toetsen bij het BKR inhoudt zullen we dit even kort toelichten. Toetsen bij het BKR (wat staat voor Bureau Krediet Registratie) is als het ware een kredietcheck. De consument wordt gecontroleerd of deze een verleden heeft met achterstallige betalingen en dat soort zaken. Hierop kunnen bijvoorbeeld leningaanvragen worden afgewezen. Bij huurkoop is hier dus geen sprake van. In principe wordt niemand afgewezen.

Huurkoop auto zonder BKR toetsing, is dat positief?

Persoonlijk vinden wij dit niet positief. De mensen die echter in een dergelijk situatie zitten kunnen dit wel degelijk als voordeel van auto huurkoop ervaren, dus hebben we die ook hier neergezet. Wij vinden het niet verstandig voor deze mensen om over te gaan naar een huurkoop auto. De meeste mensen die een negatief kredietverleden hebben, hebben dit niet zonder reden. Het lijkt ons dus niet verstandig als deze groep zich hiermee bezig gaat houden.

Andere voordelen huurkoop auto

Direct nadat de afspraken rond de betalingen zijn gemaakt kunt u wegrijden met uw nieuwe huurkoop auto. Over het algemeen wordt een huurkoop contract afgesloten voor een periode variƫrend van 3 maanden tot 2 jaar. Het zou echter kunnen dat er bedrijven zijn die hier weer andere periodes hanteren, dit zou u zelf even moeten bekijken.

U kunt voor een huurkoop kiezen om alvast een deel van de auto aan te betalen. Veelal wordt dit zelfs van u verlangd. Dit betekent natuurlijk ook dat de maandelijkse huurkosten omlaag zullen gaan.

Lease of huurkoop

Kunt u beter kiezen voor een leaseauto of een huurkoop auto? Uiteraard is dat uw eigen keuze, maar in dit artikel gaan we voor u proberen toe te lichten waar nou echt de verschillen liggen tussen deze 2 manieren om in een auto te kunnen rijden tegen maandelijkse betaling.

We hebben het begrip huurkoop al eerder toegelicht, dus nu gaan we ook het begrip lease even toelichten, zodat helder is wat dit nu precies inhoudt. Leasen zouden we in principe ook huren kunnen noemen. Wat er met leasen namelijk gebeurt is dat u een auto als het ware huurt van een leasemaatschappij. Net als bij auto huurkoop betaalt u maandelijks een bedrag dat is vastgelegd in een contract.

Als u een auto gaat leasen heeft u over het algemeen niet de intentie om de auto ook daadwerkelijk aan te gaan schaffen. Dit heeft ook mede te maken met de duur van een leasecontract, welke meestal zo rond de 4 jaar ligt. Het kan zijn dat u na afloop van dit contract de optie heeft om de auto van de leasemaatschappij over te nemen.

Wat lease en huurkoop dus met elkaar gemeen hebben is dat bij beide manieren u niet de juridische eigenaar bent van de auto. Waar dus een groot verschil zit is dat u bij huurkoop altijd de intentie heeft om de auto uiteindelijk in bezit te krijgen, waar dit bij lease in de meeste gevallen niet zo is.

In principe ontlopen lease en huurkoop elkaar dus niet zo gek veel. Het grootste verschil zit hem in het hiervoor genoemde. U zou altijd de 2 manieren met elkaar kunnen vergelijken en zo zien wat financieel gezien voor u het meest gunstig is. Bij lease moet u vooral letten op de bijtelling, waar u bij huurkoop extra aandacht moet geven aan de rente die u moet betalen.