Home » Posts tagged 'contract'

Tag Archives: contract

Is huurkoop kopen op afbetaling?

Veel mensen verwarren een auto huurkoop met kopen op afbetaling. Deze 2 begrippen worden vaak in een adem genoemd, maar dit is niet terecht. Alhoewel we niet kunnen ontkennen dat ze aanmerking veel overeenkomsten vertonen zit er tussen de 2 wel een heel groot verschil.

Het verschil wat namelijk tussen een auto huurkoop en kopen op afbetaling zit is het eigenaar zijn van het desbetreffende goed, in dit geval dus een auto. Als u namelijk iets koopt op afbetaling bent u daar, alhoewel u er nog wel voor moet betalen, al meteen de eigenaar van. Dit is bij huurkoop eigenlijk precies andersom. Bij huurkoop heeft u het goed, net als bij kopen op afbetaling, wel al meteen ter beschikking, maar u bent er niet direct eigenaar van.

Om eigenaar te worden bij een goed dat u verkrijgt via huurkoop zult u eerst het hele contract moeten hebben uitgediend en netjes elke maand uw huurbedrag moeten hebben betaald. Pas dan kunt u zich ook daadwerkelijk de eigenaar noemen.

Eigenlijk is het zijn van de eigenaar het enige verschil tussen beide begrippen. U zult gewoon elke maand een vast bedrag moeten betalen dat vooraf is vastgelegd in een overeenkomst en daarin zit dus geen verschil. Het is aan u bij welke situatie zich prettig voelt. Als u direct eigenaar wilt zijn is auto huurkoop dus niet voor u. Als u het geen probleem vindt om dit pas na afloop van het huurkoop contract te worden is het zeker het overwegen waard.

Vergelijken

We raden u echt af om zomaar met een partij zaken te gaan doen zonder dat u er goed onderzoek naar heeft gedaan en deze goed heeft vergeleken met andere partijen. U wilt natuurlijk niet in een huurkoop auto rijden waar u teveel voor betaalt. Meestal sluit men in een opwelling een huurkoop contract af, omdat men geen tijd heeft om te vergelijken en er vaak haast bij geboden is om een auto ter beschikking te hebben.

Haast is wel de laatste factor die u moet laten overheersen bij het beslissen met welke partij u een huurkoop overeenkomst aangaat. We hebben het al gezegd, u zit vast aan zo’n overeenkomst en als u niet betaalt zal de auto gewoon weer worden teruggenomen door het autobedrijf. Tenslotte is er op dat moment nog niks van u bij. Ga daarom ook altijd vergelijken. We kunnen het niet genoeg benadrukken.

Op welke punten moet u huurkoop zoal vergelijken?

Het belangrijkste zijn vanzelfsprekend de kosten. Het is heel belangrijk dat u weet welk deel van de maandelijks te maken kosten bestaat uit rente. Op die manier heeft u een goed meetpunt en kunt u kijken of het bij een ander goedkoper kan. De rente is cruciaal voor het maandbedrag. De rente kan een van de nadelen van huurkoop zijn, maar als u een mooie rente krijgt kan het ook juist een van de voordelen van huurkoop zijn.

Het is ook heel belangrijk om rekening te houden met de periode waarover u maandelijks moet betalen. Kiest u voor een korte periode, dan heeft u de auto des te sneller in bezit maar heeft u over het algemeen wel te maken met hogere maandlasten. Door de periode uit te strekken over een langere tijd zullen de maandlasten lager zijn, maar moet u aan de andere kant weer langer wachten tot de auto ook echt van u is.

U ziet dat er best wat afwegingen zijn die u moet maken. U moet de dingen eerst helder voor uzelf hebben voordat u goed kunt gaan vergelijken.

Voordelen van huurkoop

De huurkoop van een auto heeft een aantal voordelen. Er zijn ook bepaalde zaken die door sommige mensen als voordeel kunnen worden ervaren, terwijl andere mensen dit wellicht niet zo ervaren.

Om een voorbeeld te geven van een kenmerk van huurkoop waarbij sommigen dit als voordeel kunnen ervaren: bij huurkoop wordt u over het algemeen niet bij het BKR getoetst. Hierdoor is het dus voor vrijwel iedereen mogelijk om tot de huurkoop van een auto over te gaan. Voor mensen die niet weten wat toetsen bij het BKR inhoudt zullen we dit even kort toelichten. Toetsen bij het BKR (wat staat voor Bureau Krediet Registratie) is als het ware een kredietcheck. De consument wordt gecontroleerd of deze een verleden heeft met achterstallige betalingen en dat soort zaken. Hierop kunnen bijvoorbeeld leningaanvragen worden afgewezen. Bij huurkoop is hier dus geen sprake van. In principe wordt niemand afgewezen.

Huurkoop auto zonder BKR toetsing, is dat positief?

Persoonlijk vinden wij dit niet positief. De mensen die echter in een dergelijk situatie zitten kunnen dit wel degelijk als voordeel van auto huurkoop ervaren, dus hebben we die ook hier neergezet. Wij vinden het niet verstandig voor deze mensen om over te gaan naar een huurkoop auto. De meeste mensen die een negatief kredietverleden hebben, hebben dit niet zonder reden. Het lijkt ons dus niet verstandig als deze groep zich hiermee bezig gaat houden.

Andere voordelen huurkoop auto

Direct nadat de afspraken rond de betalingen zijn gemaakt kunt u wegrijden met uw nieuwe huurkoop auto. Over het algemeen wordt een huurkoop contract afgesloten voor een periode variƫrend van 3 maanden tot 2 jaar. Het zou echter kunnen dat er bedrijven zijn die hier weer andere periodes hanteren, dit zou u zelf even moeten bekijken.

U kunt voor een huurkoop kiezen om alvast een deel van de auto aan te betalen. Veelal wordt dit zelfs van u verlangd. Dit betekent natuurlijk ook dat de maandelijkse huurkosten omlaag zullen gaan.