Home » Posts tagged 'BKR'

Tag Archives: BKR

Huurkoop zonder BKR toetsing

Door veel mensen wordt huurkoop zonder BKR toetsing toch wel als een uitkomst gezien. Hierdoor kan een bepaalde groep mensen die zich niet wil laten toetsen bij het BKR toch in een huurkoop auto rijden, waar ze bij een BKR toetsing waarschijnlijk zouden worden aangemerkt als niet kredietwaardig.

U kunt zich afvragen in hoeverre u er verstandig aan doet om te kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing als u eigenlijk zelf al weet dat u bij een BKR toetsing ‘door de mand zou vallen’ en als wanbetaler zou kunnen worden aangemerkt. Immers, als u in het verleden moeite heeft gehad met het afbetalen voor bepaalde zaken als bijvoorbeeld een lening is het maar de vraag of het u nu wel lukt om de gehele periode dat u maandelijks een vast bedrag moet betalen op tijd te zijn.

Waarom wordt de mogelijkheid geboden tot huurkoop zonder BKR toetsing?

De voornaamste reden is volgens ons dat huurkoop niet echt als een lening wordt gezien en dat de autobedrijven die doen aan huurkoop dus ook niet de verplichting hebben om u te toetsen bij het BKR, een verplichting die leninginstanties namelijk wel hebben. Leninginstanties staan onder toezicht van het AFM en dat betekent dat ze aan bepaalde (strenge) voorwaarden moeten voldoen waaronder de BKR toetsing bij consumenten.

Huurkoop valt blijkbaar niet onder die regel en daarom kunt u als consument dus kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing. Het is maar de vraag of dit zo blijft, want het toezicht op de financiƫle markt wordt alsmaar verscherpt, met als resultaat dat mensen die in het verleden te maken hebben gehad met schulden steeds minder makkelijk geld kunnen lenen. Nou valt auto huurkoop dus niet direct onder lenen, maar aangezien u ook bij huurkoop te maken heeft met vaste bedragen die dienen te worden betaald zou het zomaar kunnen dat huurkoop binnenkort wel in dit rijtje wordt geschaard.

Voordelen van huurkoop

De huurkoop van een auto heeft een aantal voordelen. Er zijn ook bepaalde zaken die door sommige mensen als voordeel kunnen worden ervaren, terwijl andere mensen dit wellicht niet zo ervaren.

Om een voorbeeld te geven van een kenmerk van huurkoop waarbij sommigen dit als voordeel kunnen ervaren: bij huurkoop wordt u over het algemeen niet bij het BKR getoetst. Hierdoor is het dus voor vrijwel iedereen mogelijk om tot de huurkoop van een auto over te gaan. Voor mensen die niet weten wat toetsen bij het BKR inhoudt zullen we dit even kort toelichten. Toetsen bij het BKR (wat staat voor Bureau Krediet Registratie) is als het ware een kredietcheck. De consument wordt gecontroleerd of deze een verleden heeft met achterstallige betalingen en dat soort zaken. Hierop kunnen bijvoorbeeld leningaanvragen worden afgewezen. Bij huurkoop is hier dus geen sprake van. In principe wordt niemand afgewezen.

Huurkoop auto zonder BKR toetsing, is dat positief?

Persoonlijk vinden wij dit niet positief. De mensen die echter in een dergelijk situatie zitten kunnen dit wel degelijk als voordeel van auto huurkoop ervaren, dus hebben we die ook hier neergezet. Wij vinden het niet verstandig voor deze mensen om over te gaan naar een huurkoop auto. De meeste mensen die een negatief kredietverleden hebben, hebben dit niet zonder reden. Het lijkt ons dus niet verstandig als deze groep zich hiermee bezig gaat houden.

Andere voordelen huurkoop auto

Direct nadat de afspraken rond de betalingen zijn gemaakt kunt u wegrijden met uw nieuwe huurkoop auto. Over het algemeen wordt een huurkoop contract afgesloten voor een periode variƫrend van 3 maanden tot 2 jaar. Het zou echter kunnen dat er bedrijven zijn die hier weer andere periodes hanteren, dit zou u zelf even moeten bekijken.

U kunt voor een huurkoop kiezen om alvast een deel van de auto aan te betalen. Veelal wordt dit zelfs van u verlangd. Dit betekent natuurlijk ook dat de maandelijkse huurkosten omlaag zullen gaan.