Home » Artikelen » Huurkoop zonder BKR toetsing

Huurkoop zonder BKR toetsing

Door veel mensen wordt huurkoop zonder BKR toetsing toch wel als een uitkomst gezien. Hierdoor kan een bepaalde groep mensen die zich niet wil laten toetsen bij het BKR toch in een huurkoop auto rijden, waar ze bij een BKR toetsing waarschijnlijk zouden worden aangemerkt als niet kredietwaardig.

U kunt zich afvragen in hoeverre u er verstandig aan doet om te kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing als u eigenlijk zelf al weet dat u bij een BKR toetsing ‘door de mand zou vallen’ en als wanbetaler zou kunnen worden aangemerkt. Immers, als u in het verleden moeite heeft gehad met het afbetalen voor bepaalde zaken als bijvoorbeeld een lening is het maar de vraag of het u nu wel lukt om de gehele periode dat u maandelijks een vast bedrag moet betalen op tijd te zijn.

Waarom wordt de mogelijkheid geboden tot huurkoop zonder BKR toetsing?

De voornaamste reden is volgens ons dat huurkoop niet echt als een lening wordt gezien en dat de autobedrijven die doen aan huurkoop dus ook niet de verplichting hebben om u te toetsen bij het BKR, een verplichting die leninginstanties namelijk wel hebben. Leninginstanties staan onder toezicht van het AFM en dat betekent dat ze aan bepaalde (strenge) voorwaarden moeten voldoen waaronder de BKR toetsing bij consumenten.

Huurkoop valt blijkbaar niet onder die regel en daarom kunt u als consument dus kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing. Het is maar de vraag of dit zo blijft, want het toezicht op de financiƫle markt wordt alsmaar verscherpt, met als resultaat dat mensen die in het verleden te maken hebben gehad met schulden steeds minder makkelijk geld kunnen lenen. Nou valt auto huurkoop dus niet direct onder lenen, maar aangezien u ook bij huurkoop te maken heeft met vaste bedragen die dienen te worden betaald zou het zomaar kunnen dat huurkoop binnenkort wel in dit rijtje wordt geschaard.