Home » Artikelen

Category Archives: Artikelen

Auto op afbetaling

U kunt dus kiezen voor huurkoop, maar is het niet veel beter om een auto op afbetaling te kopen? De term ‘auto op afbetaling’ wordt niet veel gebruikt. Meestal wordt er in zo’n geval gesproken over een autofinanciering. Natuurlijk wordt hiermee precies hetzelfde bedoeld. Bij een autofinanciering bent u direct eigenaar van de auto, terwijl bij huurkoop hier pas sprake van is aan het einde van de rit als u klaar bent met betalen.

Is het financieren van een auto dus niet een betere optie dan te kiezen voor een huurkoop auto? Wellicht wel, want buiten het bovengenoemde verschil lijken ze bijzonder veel op elkaar. De meeste mensen willen toch graag zelf eigenaar zijn van de auto in plaats dat het autobedrijf waar u de auto vandaan heeft dit de gehele contractperiode blijft.

Als we het zo bekijken is een autofinanciering misschien inderdaad een betere keuze. Het is dan ook niet onverstandig om deze 2 manier uitgebreid met elkaar te vergelijken. Vergeet daarbij ook zeker niet te kijken naar leasen. Misschien denkt u: ‘Wat moet ik met leasen?’ maar er zijn heel veel mogelijkheden waarop u ook als particulier een auto kunt leasen tegen relatief weinig geld. Het is natuurlijk maar net wat u zelf wilt, maar neem dit ook zeker in ogenschouw.

Wat is huurkoop?

Waar huurkoop over het algemeen niet direct wordt geassocieerd met geld lenen is het toch niet zo moeilijk om een lijn te trekken tussen geld lenen en auto huurkoop.

Of u nou een lening heeft waarvoor u moet aflossen of u lost af voor uw huurkoop auto, in principe is het een pot nat. Als we wat dieper gaan kijken zien we natuurlijk wel dat er grote verschillen zijn met voorwaarden en dergelijke, maar het feit blijft dat er gewoon elke maand moet worden betaald. Dat is de plicht die u heeft.

Een huurkoop auto is pas van u als u klaar bent met aflossen. Dit is vanzelfsprekend niet een van de voordelen van huurkoop. Bij huurkoop heeft u ook, anders dan bij een auto leasen, de zekerheid dat de auto van u wordt. Dat is dan wel weer een prettige gedachte.

Wat huurkoop voor zoveel mensen aantrekkelijk maakt is dat u direct in uw nieuwe auto weg kunt rijden. Alhoewel deze officieel dus niet van u is, heeft u er wel de volledige beschikking over en kunt u er in principe mee doen en laten wat u wilt. Zolang u maandelijks gewoon netjes betaalt heeft u verder nergens omkijken naar.

Het vorige punt is heel belangrijk, op tijd betalen. Als u dit namelijk niet doet, dan staat het autobedrijf dat u van de auto heeft voorzien in zijn recht om u de auto te ontnemen. De auto is officieel namelijk nog niet van u zolang u er nog voor moet betalen. Pas daar dus mee op, want het autobedrijf staat in zo’n geval sterk. Wat hier nu is geschreven wordt ook opgenomen in de overeenkomst die u aangaat.

Huurkoop auto zonder aanbetaling

In de meeste gevallen zult u voor een huurkoop auto een aanbetaling moeten doen. Dit is niet zo gek, want bij auto huurkoop kunt u dan ook direct de auto meenemen. Vandaar dat autobedrijven graag een aanbetaling van u ontvangen, want als dat niet het geval zou zijn zou u dus zonder nog maar een cent te betalen een auto kunnen meenemen.

Op zich zou het niet eens uitmaken dat u de huurkoop auto zonder een cent te betalen kunt meenemen, want u heeft natuurlijk samen met het autobedrijf een overeenkomst ondertekent waarin onder andere is opgenomen dat u een vast bedrag per maand moet betalen voor een vaste periode. Dus of u nou de auto ‘gratis’ meeneemt of niet, de overeenkomst die u bent aangegaan met het autobedrijf is bindend, dus er zal vanzelf voor de auto worden betaald.

Er zijn wel een paar autobedrijven die ook een huurkoop auto verstrekken zonder dat u een aanbetaling hoeft te doen. Wat dit echter voor u betekent is dat u dan wel elke maand meer zult moeten gaan aflossen. En hoe hoger het bedrag is dat u moet aflossen, hoe meer rente u in totaal, over de gehele looptijd gezien, ook zult hebben betaald.

Het is dus ook vanuit uw eigen oogpunt gezien helemaal geen slechte zaak om een aanbetaling te doen bij auto huurkoop. U heeft daarmee al meteen een gedeelte van het bedrag dat u moet aflossen ingelost. Daarmee verlaagt u dus automatisch ook uw maandlasten. U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om uw maandlasten hoog te houden, maar de periode waarin u moet aflossen te verkorten. In principe komt dit op hetzelfde neer, alleen bent u dan sneller de officiële eigenaar van de auto.

Huurkoop zonder BKR toetsing

Door veel mensen wordt huurkoop zonder BKR toetsing toch wel als een uitkomst gezien. Hierdoor kan een bepaalde groep mensen die zich niet wil laten toetsen bij het BKR toch in een huurkoop auto rijden, waar ze bij een BKR toetsing waarschijnlijk zouden worden aangemerkt als niet kredietwaardig.

U kunt zich afvragen in hoeverre u er verstandig aan doet om te kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing als u eigenlijk zelf al weet dat u bij een BKR toetsing ‘door de mand zou vallen’ en als wanbetaler zou kunnen worden aangemerkt. Immers, als u in het verleden moeite heeft gehad met het afbetalen voor bepaalde zaken als bijvoorbeeld een lening is het maar de vraag of het u nu wel lukt om de gehele periode dat u maandelijks een vast bedrag moet betalen op tijd te zijn.

Waarom wordt de mogelijkheid geboden tot huurkoop zonder BKR toetsing?

De voornaamste reden is volgens ons dat huurkoop niet echt als een lening wordt gezien en dat de autobedrijven die doen aan huurkoop dus ook niet de verplichting hebben om u te toetsen bij het BKR, een verplichting die leninginstanties namelijk wel hebben. Leninginstanties staan onder toezicht van het AFM en dat betekent dat ze aan bepaalde (strenge) voorwaarden moeten voldoen waaronder de BKR toetsing bij consumenten.

Huurkoop valt blijkbaar niet onder die regel en daarom kunt u als consument dus kiezen voor huurkoop zonder BKR toetsing. Het is maar de vraag of dit zo blijft, want het toezicht op de financiële markt wordt alsmaar verscherpt, met als resultaat dat mensen die in het verleden te maken hebben gehad met schulden steeds minder makkelijk geld kunnen lenen. Nou valt auto huurkoop dus niet direct onder lenen, maar aangezien u ook bij huurkoop te maken heeft met vaste bedragen die dienen te worden betaald zou het zomaar kunnen dat huurkoop binnenkort wel in dit rijtje wordt geschaard.

Huurkoop geldt niet alleen voor auto

Huurkoop is iets dat niet alleen van toepassing is op een auto. Zoals u wellicht weet kunt u heel veel goederen kopen op afbetaling en deze goederen lenen zich vaak ook voor huurkoop. U kunt hierbij denken aan kleine goederen als een tv of een laptop, maar ook voor de grote goederen zoals een woning kunt u een beroep doen op huurkoop.

We moeten eerlijk zeggen dat de populariteit van huurkoop steeds verder toeneemt, maar dat huurkoop niet op kan tegen het grote broertje lease. We hebben het al eerder uitgelegd in het artikel waarin we het hebben over het feit of u moet kiezen voor lease of huurkoop, maar bij de meeste mensen blijft lease toch het meest populair. Dit heeft alles te maken met het feit dat u na afloop van een leasecontract nergens meer aan vast zit en gewoon weer opnieuw kunt beginnen. De auto is niet van u en zal bij lease ook nooit van u worden. Voor veel mensen is hier prima mee te leven, want zo hebben ze verder ook nooit de directe kosten van de auto. Al betalen ze daar indirect natuurlijk wel aan mee door de maandelijkse betalingen.

Als u voor de wat kleinere goederen kiest kunt wellicht beter gaan voor kopen op afbetaling dan voor huurkoop. Voor kleine goederen bent u namelijk snel klaar met ‘aflossen’ en heeft u bij kopen op afbetaling al direct het product in bezit (als in het eigenaar ervan zijn).

Is huurkoop kopen op afbetaling?

Veel mensen verwarren een auto huurkoop met kopen op afbetaling. Deze 2 begrippen worden vaak in een adem genoemd, maar dit is niet terecht. Alhoewel we niet kunnen ontkennen dat ze aanmerking veel overeenkomsten vertonen zit er tussen de 2 wel een heel groot verschil.

Het verschil wat namelijk tussen een auto huurkoop en kopen op afbetaling zit is het eigenaar zijn van het desbetreffende goed, in dit geval dus een auto. Als u namelijk iets koopt op afbetaling bent u daar, alhoewel u er nog wel voor moet betalen, al meteen de eigenaar van. Dit is bij huurkoop eigenlijk precies andersom. Bij huurkoop heeft u het goed, net als bij kopen op afbetaling, wel al meteen ter beschikking, maar u bent er niet direct eigenaar van.

Om eigenaar te worden bij een goed dat u verkrijgt via huurkoop zult u eerst het hele contract moeten hebben uitgediend en netjes elke maand uw huurbedrag moeten hebben betaald. Pas dan kunt u zich ook daadwerkelijk de eigenaar noemen.

Eigenlijk is het zijn van de eigenaar het enige verschil tussen beide begrippen. U zult gewoon elke maand een vast bedrag moeten betalen dat vooraf is vastgelegd in een overeenkomst en daarin zit dus geen verschil. Het is aan u bij welke situatie zich prettig voelt. Als u direct eigenaar wilt zijn is auto huurkoop dus niet voor u. Als u het geen probleem vindt om dit pas na afloop van het huurkoop contract te worden is het zeker het overwegen waard.

Huurkoop partijen

Zoals al besproken in het artikel over vergelijken is het ontzettend belangrijk om niet maar bij 1 huurkoop partij te informeren, maar om bij meerdere huurkoop partijen te informeren over alle facetten van huurkoop en voor hoe veel geld en voor hoe lang u ergens een overeenkomst aan kunt gaan.

Ook als u een keuze heeft gemaakt om met een bepaalde partij zaken te gaat doen en daar uw huurkoop auto vandaan te halen kan het nooit kwaad om de partij ook even verder te onderzoeken. Hiermee bedoelen we dat u misschien even op internet kunt kijken of er al ergens feedback is gegeven over de partij. We kunnen het belang van zaken doen met een betrouwbare partner niet genoeg benadrukken. Bij de meeste partijen is het niet nodig om te doen, maar u zult net met die partij in zee gaan die een slechte reputatie heeft. Dit valt dus deels te voorkomen door de partij eerst goed door te lichten.

Nu gaan we enkele partijen hieronder voor u neerzetten die u kunt vergelijken als u kiest voor auto huurkoop:

Lakeman Auto’s

Giant Leasing

Auto Nol

AG Occasions

Trovit Auto’s

Bekijk deze partijen op uw gemak en lees ook eens de voorwaarden door die ze stellen bij auto huurkoop. Zo kunt u ook al meteen opmerken of er grote verschillen zijn in de aanpak die bedrijven hebben bij huurkoop.

Vergelijken

We raden u echt af om zomaar met een partij zaken te gaan doen zonder dat u er goed onderzoek naar heeft gedaan en deze goed heeft vergeleken met andere partijen. U wilt natuurlijk niet in een huurkoop auto rijden waar u teveel voor betaalt. Meestal sluit men in een opwelling een huurkoop contract af, omdat men geen tijd heeft om te vergelijken en er vaak haast bij geboden is om een auto ter beschikking te hebben.

Haast is wel de laatste factor die u moet laten overheersen bij het beslissen met welke partij u een huurkoop overeenkomst aangaat. We hebben het al gezegd, u zit vast aan zo’n overeenkomst en als u niet betaalt zal de auto gewoon weer worden teruggenomen door het autobedrijf. Tenslotte is er op dat moment nog niks van u bij. Ga daarom ook altijd vergelijken. We kunnen het niet genoeg benadrukken.

Op welke punten moet u huurkoop zoal vergelijken?

Het belangrijkste zijn vanzelfsprekend de kosten. Het is heel belangrijk dat u weet welk deel van de maandelijks te maken kosten bestaat uit rente. Op die manier heeft u een goed meetpunt en kunt u kijken of het bij een ander goedkoper kan. De rente is cruciaal voor het maandbedrag. De rente kan een van de nadelen van huurkoop zijn, maar als u een mooie rente krijgt kan het ook juist een van de voordelen van huurkoop zijn.

Het is ook heel belangrijk om rekening te houden met de periode waarover u maandelijks moet betalen. Kiest u voor een korte periode, dan heeft u de auto des te sneller in bezit maar heeft u over het algemeen wel te maken met hogere maandlasten. Door de periode uit te strekken over een langere tijd zullen de maandlasten lager zijn, maar moet u aan de andere kant weer langer wachten tot de auto ook echt van u is.

U ziet dat er best wat afwegingen zijn die u moet maken. U moet de dingen eerst helder voor uzelf hebben voordat u goed kunt gaan vergelijken.

Voordelen van huurkoop

De huurkoop van een auto heeft een aantal voordelen. Er zijn ook bepaalde zaken die door sommige mensen als voordeel kunnen worden ervaren, terwijl andere mensen dit wellicht niet zo ervaren.

Om een voorbeeld te geven van een kenmerk van huurkoop waarbij sommigen dit als voordeel kunnen ervaren: bij huurkoop wordt u over het algemeen niet bij het BKR getoetst. Hierdoor is het dus voor vrijwel iedereen mogelijk om tot de huurkoop van een auto over te gaan. Voor mensen die niet weten wat toetsen bij het BKR inhoudt zullen we dit even kort toelichten. Toetsen bij het BKR (wat staat voor Bureau Krediet Registratie) is als het ware een kredietcheck. De consument wordt gecontroleerd of deze een verleden heeft met achterstallige betalingen en dat soort zaken. Hierop kunnen bijvoorbeeld leningaanvragen worden afgewezen. Bij huurkoop is hier dus geen sprake van. In principe wordt niemand afgewezen.

Huurkoop auto zonder BKR toetsing, is dat positief?

Persoonlijk vinden wij dit niet positief. De mensen die echter in een dergelijk situatie zitten kunnen dit wel degelijk als voordeel van auto huurkoop ervaren, dus hebben we die ook hier neergezet. Wij vinden het niet verstandig voor deze mensen om over te gaan naar een huurkoop auto. De meeste mensen die een negatief kredietverleden hebben, hebben dit niet zonder reden. Het lijkt ons dus niet verstandig als deze groep zich hiermee bezig gaat houden.

Andere voordelen huurkoop auto

Direct nadat de afspraken rond de betalingen zijn gemaakt kunt u wegrijden met uw nieuwe huurkoop auto. Over het algemeen wordt een huurkoop contract afgesloten voor een periode variërend van 3 maanden tot 2 jaar. Het zou echter kunnen dat er bedrijven zijn die hier weer andere periodes hanteren, dit zou u zelf even moeten bekijken.

U kunt voor een huurkoop kiezen om alvast een deel van de auto aan te betalen. Veelal wordt dit zelfs van u verlangd. Dit betekent natuurlijk ook dat de maandelijkse huurkosten omlaag zullen gaan.

Nadelen van huurkoop

Er zitten voordelen aan huurkoop vast, maar er zitten ook nadelen aan vast. Zoals gezegd betaalt u elke maand een vooraf afgesproken bedrag. Totdat u uw laatste termijnbetaling heeft gedaan is de auto juridisch gezien niet van u, maar van het autobedrijf waar u de auto vandaan heeft.

Als u van plan bent om netjes uw maandelijkse bedrag te betalen hoeft het helemaal geen probleem te zijn dat de auto pas na de laatste termijnbetaling van u wordt. Het probleem is echter dat niemand in de toekomst kan kijken en dat u niet weet hoe u er over een paar maanden voor staat. Het is dus wel een nadeel dat de auto pas van u wordt als u klaar bent met betalen.

Tot de tijd dat de auto van u is dient de auto dus als borg. Het autobedrijf waar de auto vandaan komt kan u het gebruik van de auto ontzeggen op het moment dat u niet of te laat betaalt. Uiteraard staan ze daarmee in hun recht, want de auto is nog van hun.

Huurkoop auto gelijk aan lenen?

Vaak wordt er erg negatief gedaan over leningen en dat soort toestanden. Over huurkoop wordt daarentegen vaak niet zo negatief gedaan. Dat is gek, want volgens ons is huurkoop toch ook echt een soort van lenen. Het is goed te vergelijken met iets kopen op afbetaling. Het is duidelijk niet hetzelfde, maar als u kiest voor een huurkoop auto kunnen we zeker spreken dat dit gecategoriseerd kan worden bij lenen.

En daar komt gelijk een ander nadeel naar voren, want waar wordt geleend wordt ook rente betaalt. Dat is bij auto huurkoop niet anders. Het bedrag dat u maandelijks moet afdragen is voor een gedeelte opgebouwd uit rente. Hoeveel dit is kan per autobedrijf erg verschillen, dus daarom zou u meerdere autobedrijven moeten polsen en kijken wat ze u te bieden hebben.