Huurkoop auto

Huurkoop is een op zichzelf staande manier van financieren. Het is in zekere zin te vergelijken met een autofinanciering, alleen gelden er voor huurkoop andere voorwaarden. Waar u bij een gefinancierde auto namelijk direct als eigenaar van de auto wordt gezien is dit bij een huurkoop auto niet het geval. Daar zit direct het grootste verschil. Tot de tijd dat de auto via huurkoop is afbetaald geldt de auto als een soort borg, waarbij u de huurkoop auto niet meer mag gebruiken als u niet betaalt.

De term huurkoop komt niet uit de lucht vallen. Auto huurkoop is een combinatie van zowel een auto huren als kopen. Als u begint met de huurkoop van een auto bent u niet de eigenaar van de huurkoop auto. U huurt dus in principe de auto. Met het huurbedrag wat u dus telkens betaalt voor de auto wordt de auto wel steeds meer afbetaald. Aan het einde van de looptijd van het contract van de huurkoop is de auto uiteindelijk van u.

Waar het op neerkomt is dat u elke maand huur betaalt voor de auto, maar tegelijkertijd ook elke maand aanbetaalt voor de auto. Vandaar dus de combinatie van huren en kopen. Bij een gefinancierde auto als de huurkoop auto gaat u een lening aan. Meestal is dit in de vorm van een persoonlijke lening, maar het kan ook in de vorm van een doorlopend krediet zijn. In dat geval betaalt u alleen af. Bij een huurkoop auto is het bedrag dat u maandelijks betaalt gebaseerd op huur.

Huurkoop is geen lease

Een huurkoop constructie is geen lease constructie en lijkt het meest op een autofinanciering. De leasevorm die het meeste lijkt op een huurkoop constructie is operational lease. Echter wordt je bij een standaard operational lease constructie geen eigenaar van de auto aan het einde van de lease periode en bij een huurkoop constructie wel. Dit
is ook gelijk het grote verschil. Echter kan je er wel voor kiezen om eigenaar te worden van de auto bij operational lease, dit moet je dan wel aangeven. Meer weten? Zie verschil tussen operational lease en huurkoop.

Huurkoop auto iets voor u?

Voor de huurkoop van een auto is het, net als bij lenen, heel belangrijk dat u elke maand wel een vast geldbedrag kunt missen voor de afbetaling van uw huurkoop auto. Wat zeker niet gaat werken is als u er de slechte gewoonte op nahoudt om af en toe te laat te zijn met betalen. Onthoud dat bij auto huurkoop de auto niet in uw bezit is. Dit is pas het geval als de huur van het laatste termijn is betaald.

Bij een huurkoop auto worden over het algemeen duidelijk afspraken gemaakt rond de betalingsregeling. De kans dat er misverstanden zullen bestaan is dus niet groot. Als u een contract bent overeengekomen met de andere partij kunt u direct in de auto wegrijden.